Ganesh ji Ke 108 Name | गणपति जी के 108 नाम

Estimated read time 1 min read

Ganesh ji Ke 108 Name | गणपति जी के 108 नाम

ॐ गंग गणपतये नमो नमः ऑडियो

Ganesh ji Ke 108 Name  गणपति जी के 108 नाम

1. ॐ गजाननाय नमः ।

2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।

3. ॐ विघ्नराजाय नमः ।

4. ॐ विनायकाय नमः ।

5. ॐ द्वैमातुराय नमः ।

6. ॐ द्विमुखाय नमः ।

7. ॐ प्रमुखाय नमः ।

8. ॐ सुमुखाय नमः ।

9. ॐ कृतिने नमः ।

10. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

11. ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॥

12. ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवे नमः ।

13. ॐ जिष्णवे नमः ।

14. ॐ विष्णुप्रियाय नमः ।

15. ॐ भक्त जीविताय नमः ।

16. ॐ जितमन्मधाय नमः ।

17. ॐ सुप्रदीपाय नमः ॥

18. ॐ सुखनिधये नमः ।

19. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

20. ॐ सुरारिघ्नाय नमः ।

21. ॐ महागणपतये नमः ।

22. ॐ मान्याय नमः ।

23. ॐ महाकालाय नमः ।

24. ॐ महाबलाय नमः ।

25. ॐ हेरम्बाय नमः ।

26. ॐ लम्बजठरायै नमः ।

27. ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः ॥

28. ॐ महोदराय नमः ।

29. ॐ मदोत्कटाय नमः ।

30. ॐ महावीराय नमः ।

31. ॐ मन्त्रिणे नमः ।

32. ॐ मङ्गल स्वराय नमः ।

33. ॐ प्रमधाय नमः ।

34. ॐ प्रथमाय नमः ।

35. ॐ प्राज्ञाय नमः ।

36. ॐ विघ्नकर्त्रे नमः ।

37. ॐ विघ्नहर्त्रे नमः ॥

38. ॐ बल नमः ॥

39. ॐ बलोत्थिताय नमः ।

40. ॐ भवात्मजाय नमः ।

41. ॐ पुराण पुरुषाय नमः ।

42. ॐ पूष्णे नमः ।

43. ॐ पुष्करोत्षिप्त वारिणे नमः ।

44. ॐ अग्रगण्याय नमः ।

45. ॐ अग्रपूज्याय नमः ।

46. ॐ अग्रगामिने नमः ।

47. ॐ मन्त्रकृते नमः ।

48. ॐ चामीकरप्रभाय नमः ॥

49. ॐ सर्वाय नमः ।

50. ॐ सर्वोपास्याय नमः ।

51. ॐ सर्व कर्त्रे नमः ।

52. ॐ सर्वनेत्रे नमः ।

53. ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।

54. ॐ सिद्धये नमः ।

55. ॐ पञ्चहस्ताय नमः ।

56. ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः ।

57. ॐ प्रभवे नमः ।

58. ॐ कुमारगुरवे नमः ॥

59. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।

60. ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः ।

61. ॐ प्रमोदाय नमः ।

62. ॐ मोदकप्रियाय नमः ।

63. ॐ गम्भीर निनदाय नमः ।

64. ॐ वटवे नमः ।

65. ॐ अभीष्टवरदाय नमः ।

66. ॐ ज्योतिषे नमः ।

67. ॐ भक्तनिधये नमः ।

68. ॐ भावगम्याय नमः ।

69. ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ।

70. ॐ अव्यक्ताय नमः ।

71. ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः ।

72. ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॥

73. ॐ सखये नमः ।

74. ॐ सरसाम्बुनिधये नमः ।

75. ॐ महेशाय नमः ।

76. ॐ दिव्याङ्गाय नमः ।

77. ॐ मणिकिङ्किणी मेखालाय नमः ।

78. ॐ समस्त देवता मूर्तये नमः ।

79. ॐ सहिष्णवे नमः ।

80. ॐ सततोत्थिताय नमः ।

81. ॐ विघातकारिणे नमः ।

82. ॐ विश्वग्दृशे नमः ॥

83. ॐ विश्वरक्षाकृते नमः ।

84. ॐ कल्याणगुरवे नमः ।

85. ॐ उन्मत्तवेषाय नमः ।

86. ॐ अपराजिते नमः ।

87. ॐ समस्त जगदाधाराय नमः ।

88. ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः ।

89. ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवे नमः ।

90. ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः ॥

91. ॐ विश्वनेत्रे नमः ।

92. ॐ विराट्पतये नमः ।

93. ॐ श्रीपतये नमः ।

94. ॐ वाक्पतये नमः ।

95. ॐ शृङ्गारिणे नमः ।

96. ॐ अश्रितवत्सलाय नमः ।

97. ॐ शिवप्रियाय नमः ।

98. ॐ शीघ्रकारिणे नमः ।

99. ॐ शाश्वताय नमः ।

100. ॐ कान्तिमते नमः ।

101. ॐ धृतिमते नमः ।

102. ॐ कामिने नमः ।

103. ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः ।

104. ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः ।

105. ॐ ज्यायसे नमः ।

106. ॐ यक्षकिन्नेर सेविताय नमः।

107. ॐ गङ्गा सुताय नमः ।

108. ॐ गणाधीशाय नमः ॥

रोजाना अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

HTML tutorial

You May Also Like

More From Author